Burundi ya da resmî adı ile Burundi CumhuriyetiAfrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) RuandaTanzanya ve büyük bir kısmı Tanganika Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Gitega‘dır.

Nüfus

Burundi’de son olarak 2008 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 8,053,574 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumunda olup, 2018 tahmini sayım sonuçlarına göre 11,844,520 nüfus belirlenmiştir. Ülke içerisinde 379 kişi/km² nüfus yoğunluğu ile Burundi, Afrika kıtasının nüfus yoğunluğu en fazla ülkelerinden biri konumuna taşımaktadır. Ülke nüfusunun çoğunluğu eski başkent Bujumbura’da yaşamaktadır.

Burundi genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %64,73’ü 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %2,69’u 65 yaş ve üzerindedir.[2]

0-14 yaş: %45.52 (erkek 2,712,836/kadın 2,678,223)
15-24 yaş: %19.21 (erkek 1,135,145/kadın 1,139,717)
25-54 yaş: %28.7 (erkek 1,694,547/kadın 1,704,369)
55-64 yaş: %3.89 (erkek 218,272/kadın 242,855)
65 yaş ve üzeri: %2.69 (erkek 137,590/kadın 180,966)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %13,4 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %3,23 düzeyindedir.[2]

Etnik gruplar

Burundi’de aynı dile, ekine sahip olan ve Rundi olarak tanımlanan bir toplum yaşamaktadır. Rundi toplumu özünde üç boy olan TutsiHutu ve Twa boylarından oluşmaktadır.

Günümüzde Hutu boyu ülkede çoğunluğu oluşturmaktadır. Nüfusun %85’i bu boyun üyesi konumundadır. Tutsi nüfusu toplam nüfusun %15’i seviyesinde olup, Twa boyu %1 ile ülke içerisindeki en az nüfusa sahip boy konumundadır.

Etnik Grup Oran
Hutu %85
Tutsi %14
Twa %1

Dil

Ülkenin ulusal dili Kirundi dilidir. Rundi olarak da tanımlanan ve Bantu dillerinden biri konumunda olan bu dil Burundi nüfusunun %95’i tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Ulusal dilin yanı sıra Milletler Cemiyeti manda bölgesi olarak Belçika’ya bağlanması nedeniyle Fransızca da ülkenin bağımsızlığı sonrasında resmi dil olarak kullanılmıştır. Ruanda meclisinin 2014 yılında aldığı karar gereği İngilizce de ülkenin resmi dilleri arasına alınmıştır.[3]

Din

Burundi genelinde hakim olan din Hristiyan dinidir. Buna göre nüfusun %84’ü hristiyan inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Bu oran içerisinde katolik mezhebine mensup hristiyanların oranı %62,1, protestan mezhebine mensup %21,6 ve diğer hristiyan mezheplerine mensupların oranı da %2,3 düzeyindedir. İslamiyet ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olmasına rağmen nüfusun sadece %2,5’i islami inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dini haricinde diğer dinlere inanların oranı %3,6, herhangi bir din bildirimi bulunmayan nüfusun da oranı %7,9 seviyesindedir.[2]

Burundi’nin asıl yerlisi kabul edilen etnik unsurlardan Hutu ve Tutsiler arasında İslam kısmen benimsenmiş olmakla birlikte, genel Müslüman nüfus içinde yerlilerin oranı çok yüksek değildir. Ülkedeki Müslüman azınlık genellikle Kongo, Ruanda, Sudan ve Moritanya’dan gelen göçmenlerden ve daha önceki asırlardan itibaren buralara gelip yerleşen Arap ve Hint kökenli ailelerden oluşmaktadır. Ülkede kanlı iç savaşa kadar Mali, Senegal ve Fildişi Sahili’nden Müslüman yatırımcılar yoğun olarak bulunurken 1993’ten sonra güvenlik riski nedeniyle çok sayıda Müslüman ülkeyi terk etmiştir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.