adenin nedir?
Eğitim

Adenin

Kompleks yapılar genellikle küçük bileşenlerden veya yapı taşlarından oluşur. Örneğin, kereste, tuğla, kapı ve pencere gibi daha küçük parçaların kombinasyonu ile bir ev inşa edilmiştir. Canlı organizmalar aynı şekilde inşa edilir; onların molekülleri daha küçük moleküller ve atomlardan oluşur. 

Adenin hayatı için önemli bir yapı taşıdır. Adenin, deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asitte (RNA) bulunan dört azotlu bazdan biridir. DNA ve RNA, insanlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve birçok mikroorganizma da dahil olmak üzere her canlı canlının genetik kodunu içerir. Adenin bu moleküllerin nükleik asit bölümünü stabilize etmeye yardımcı olur. Ek olarak, adenin, adenozin trifosfat (ATP), hücrelerde çalışma için gerekli enerjiyi taşıyan bir molekül.

Purin sınıfı organik bir bileşik. Canlı hücrelerin temel bileşeni maddenin kimyasal formülü CHN’dir. Adenin nükleik asit ve benzeri pek çok madde de bağlanmış olarak bulunur .1897 ‘de Alman kimyacı Emil FİSHER tarafından üretilmiştir.İki pürin bazından  biri olan adenin DNA ve RNA nükleik asitlerin nükleotitlerin de bulunur. DNA’da da temin rm ya da ise uras ile hidrojen bağları ile bağlanır ve içinde bulunduğu nükleik asidin   yapısını sabitleştirir.

Adenin karbon, azot ve hidrojen atomlarından oluşan bir moleküldür. Kimyasal formül

Cı 5 , H 5 , N 5 .

Adenin gibi bir baz, riboz ve fosfata bağlandığında, bir nükleotid oluşturur . Adenin pürin adı verilen bir nükleotid grubuna aittir . Bir pürin, beş üyeli bir azot halkasına kaynaşmış altı elemanlı bir azot halkasından oluşur. Diğer nükleotid grubuna pirimidin denir . Pirimidinler, pürinlerden daha küçük hale getiren tek bir azot halkasından oluşur. Adenin ve guanin pürin grubuna ait iki baz olup, sitozin ve timin pirimidinlerdir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.

Bu terimleri hatırlamak için anılacak bir cihaz hazırlamayı deneyin. Her bir tablonun ilk mektubunu ve ait oldukları nükleotid grubunu alın ve onlarla birlikte cümle yapın. Örneğin, pürinler için Büyük İskender (guanin) saftı (pürinler). Pirimidinler için, piramidin tepesine (timin) tırmanın (sitozin) (pirimidinler).

Leave a Comment

Müşteri Hizmetlerini Ara