Alkaevli (Alkarevliboyu Oğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuzların 24 boyundan biridir.Orta asya’dan 10.yy Haleb’e göç etmislerdir. Günümüz yerleşkesi Sivas civarıdır.

“Alkaevli” kelimesi ak çadırlı anlamında kullanılmıştır. 13. yüzyıldan sonra Anadolu’ya göç etmişlerdir. Anadolu’daki Elbeyli aşireti de bu boya mensup olup savaşçı kimlikleri ile bilinirler. Halep’ten Ertuğrul Gazi ile göç ettikleri bilinir. Ayrıca Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminde Mevcut Yeni Rejime Baş Kaldırmalarıyla da Tanınırlar.

Bu boyun adı Kaşgarlı’da Alka-Bölük, Reşideddin’in basmaları ile görebildiğim İstanbul nüshalarında Alkaravlı şeklinde yazılmıştır. Fakat bunun Alka Evli olacağı aşikardır. Çünkü, listeleri Reşideddin’inkine dayanan Yazıcı-Oğlu ile Ebu’l-Gazi’de boyun adı Alkca Evlidir. Sonra Reşiddüdin’de bu boyun kardeşi, Kara Etili tarzında gösterilmiştir. Görüldüğü gibi Kaşgarlı’da da boyun adının 1. kısım Alka şeklindedir. Diğer taraftan Alkaravlı’nın bir manası da yoktur.

Alka-Evli veya Alka Bölük adlarını taşıyan bir oymağa rastgelinemediği gibi, aynı isimlerde yer adlan da görülemedi. Yalnız Zonguldak’ın Safranbolu kazasına bağlı Halka-Evli köyünün adı daha önce de ifade edildiği gibi, bu boydan gelmektedir. Samsun’un Vezirköprü kazası köyleri arasındaki Halka Avlu, Manisa’nın Kırk Ağaç köylerinden Halka Havlu’nun da Alka Evlinin değişmiş şekilleri olmaları çok muhtemeldir. Hatta Halkalı köy adlarından bir çoğunun da Alka Evli ile ilgili olduğu düşünülebilir.

Elbeğli’ler

Günümüzde Kendini Elbeğli (İlbeyli, Elbeyli, Elbegli, İlbegli) Olarak Kabul Edenler Aslen Sivas’ta Yaşamaktadırlar. Elbeğli’lerin Halep’ten Geldiğine Dair Söylentiler Vardı Bu Bilgilerin Doğru Olması Bir Yana Halep’ten Önceki Vatanları Meçhul idi. 2004 Yılında Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi‘nin (OTAM) 15. Sayısında Kemalettin Kuzucu‘nun “Osmanlı Dönemide Sivas İlbeylileri ve İlbeyli Kazası[1]” Araştırma Yazısıyla Sivas Ilbeyliler’in Ana Vatanlarının Bugünkü Türkmenistan Toprakları Olduğu Ortaya Çıkmıştır.

Bunların Yirmi Dört Oğuz Boyundan Bozok Kolunun Günhan Oğullarının Alkarevli (Alka-Evli, AlkaBölük, Alkaövli, Akevli Diyede Geçer) Boyuna Mensup Olduğu Ortadadır. 13. yüzyıldan sonra Orta Asya’dan Anadolu’ya Göçler Arasında Halep Yoluyla Sivas’a Yerleşmişlerdir. 18. yüzyılda ise Yerleşik Düzene Geçerek Bulundukları Bölgeye Ilbeyli Kaza Teşkilatı Kurulmuştur. Bu Durumunu İki Asır Koruduktan Sonra Osmanlı’nın Son Dönemlerine Doğru Bu Statüyü Kaybetmişlerdir. Cumhuriyet Döneminin Ekonomik ve Sosyal Şartları Nedenleriyle Göçler Başlamıştır ve Hala Kendilerini Elbeğli Olarak Tanıtmaktadırlar. Yine Akrabalarının Yaşadığı 43 Köyde Ilbeyli Olarak Tanılınmaktadır.

Elbeğli’lerin 43 Köylerinin adları

DNA Genetik Köken Testi, DNA Soy Ağacı Testi, Dna Testi, nereden geldim, DNA Soy Kütüğü Testi, DNA dna testi ırk, myheritage dna, myfamily tree dna, Genetik Testi, Ata Testi, dna testi satın al, dna testi fiyat, dna testi ücret, dna etnik köken testi al, dna soy testi satın al, dna fiyat, nereden geldim test al, soy ağacı testi satın al, soy ağacı testi sipariş et, dna testi neredengeldim ücret, neredengeldim güvenli mi, Dna testi nasıl yapılır, etnik köken testi nasıl yapılır, dna testi sonucu nasıl öğrenilir, genetik testi nasıl?, Genetik Köken Testi, Soy Ağacı Testi, Dna Testi, nereden geldim, Alt Üst Soy Testi, Soy Ağacı Test Kiti, Etnik Köken Testi, neredengeldim, neredengeldim com, nereden geldim, soy ağacım net, soy ağacım, soyagacim, ırk testi, etnik köken testi

Sivas Elbeğli Aşireti Köyleri

KaralıHaydarlıYalanakAkkuzuluKartalcaKızılovaKızılözSırıklıOğuzlarGazibeyKaralarÇongarGüneyHanlıKayadibiGözmenAğcainişBedirliDamılıDurduluHayırbeyÇallıBostancıkHerekliÇaypınarSavcunKarapınarTatlıcakKabasakalKoyuncuKavlakKeçiliSorguncukAylıSarıdemirDamlacıkKahyalıApaköyYaramışYeniapardıEskiapardıYenikızılcakışlaAylıEskiköy

Kemalettin Kuzucu’nun Araştırmasında 42 Köy Diye Geçiyor Yalnız Sivas Elbeyli Derneği[2] Tarafından Hazırlanan, Köy İsimlerini Hayırbey Köyünden İlhami Çil’in Verdiği Harita 43 Köy İhtiva Etmektedir.

Elbeğli’lerin Ana Vatanlarının Şeceresi ise Yukarda Geçtiği Gibi Oğuzlar > Bozoklar > Günhanoğulları > Alkarevli (Alka-Evli AlkaBölük Alkaövli Akevli) Şeklindedir. Şecerinin Kaynağı Oğuz Kağan Destanları‘dır.

Oğuzlar 10. yüzyıla Kadar Bulundukları Coğrafyadan Muhtelif Sebeplerden Ötürü Büyük Kümeler Halinde Anadolu’ya Göçmüşlerdir. Bugünkü Türkmenistan Türkleri Göç Etmeyip Anayurtta Kalan Oymakların Torunlarıdır. Bugünkü Türkmenistan Türkleri Göç Etmeyip Anayurtta Kalan Oymakların Torunlarıdır. Esas Olarak Bozoklar ve Üçoklar Olarak İkiye Ayrılmıştı.

Kayı: Sağlam.

Bayat: Mutlu, yiyeceği bol.

Alkarevli: Nereye varsa başarı g.österir.

Karaevli: Kara Otağlı yani evleri kara.

Ek bilgiler

  • Alka-Evli, Kerkenez (Küyenek) Kuşu Manasına da Geliyor. Kerkenez ise Gündüzün En Yaygın Olan Yırtıcı Kuş Türüdür.
  • Ak Çadırlı Manasına da Geliyor
  • Vurucu Tim Manasına da Geldiği Söyleniyor. (Doğruluğu Araştırılmalı.)
  • Alka-Evli, AlkaBölük, Alkaövli, Akevli Diyede Geçer

NeredenGeldim.com tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan DNA Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.