Anadolu ya da diğer adıyla Küçük AsyaAsya kıtasının en batısında KaradenizAkdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755,000 km²’lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır.[3]Osmanlı döneminde “Anadolu”nun geleneksel doğu sınırı olarak Fırat Nehri kabul edilirken, Cumhuriyetle birlikte Birinci Türk Coğrafya Kongresinden sonra Türkiye‘nin Asya‘da kalan kısmının tümü aynı coğrafîterime dâhil edilmiştir. Günümüzde yaygın olarak Türkiye‘nin Asya kıtasında kalan topraklarının adı olarak kullanılır.[4]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu

Doğu Akdeniz’in üstünde verimli bir yarımada olan Anadolu, 40.000 yılı aşkın bir süredir Asya ile Avrupa arasında genetik bir köprü görevi görüyor. İlk Anadolu çiftçileri, Tunç Çağı Hitit İmparatorluğu gibi güçlü medeniyetlerin temelini attı ve bunu yüzyıllar boyunca Fars, Yunan ve Roma egemenliği izledi. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans, 15. yüzyılda Orta Asya’ya benzer bir genetik imza getiren Osmanlı Türklerine kadar çeşitli biçimlerde hayatta kaldı.

Anadolu, Asya ve Avrupa‘nın birleşim noktasındaki stratejik konumu nedeniyle, tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Yeryüzünün en eski yerleşkelerinden bazıları Cilalı Taş Devri‘nde Anadolu’da kurulmuştur. ÇatalhöyükÇayönüNevali ÇoriHacılarGöbekli Tepe ve Mersin (Yumuktepe) yerleşkeleri Cilalı Taş Devri‘nden kalmadır. Truva yerleşkesi de Cilalı Taş Devri’nde kurulmuş ve Demir Çağı‘na doğru uzanmıştır. SümerAsurHititYunanLidyaKeltPersRomaDoğu Roma (Bizans)SelçukluSafeviMoğol ve Osmanlı gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yüzlerce dil ve lehçeyi barındırır. 

NeredenGeldim.com tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan DNA Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.