Orta Afrika’nın ilk sakinlerinden biri olarak kabul edilen Pigmalar, günümüzde Papua Yeni Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde de yaşayan ve genelde 1.5 metreyi aşmayan boylarıyla hatırlanan yerli bir kabiledir. Boylarının kısa olması büyüme hormonunun (GH) az salgılanması sonucu meydana gelmektedir.

Papua Yeni GineGüneybatı Büyük Okyanus’ta, Avustralya kıtasının kuzeyinde ve ekvatorun güneyinde, 0°-10° güney enlemleri ve 130°-150° doğu boylamları arasında, Yeni Gine Adasının doğu yarısı, Bismarck Takımadası ve birçok bitişik ada gruplarını içine alan bağımsız bir ülkedir. Batısında Endonezya, güneyinde Avustralya bulunur.

Bölgede yaşayan ilk insanların kimler olduğu hakkında bilgiler kesin değildir. Bu adalar topluluğunda hayatın 10.000 yıl evvel başladığı kabul edilir. Arkeolojistlerin çalışmalarına ve elde edilen târihî kayıtlara göre bölgenin bilinen ilk insanları kuzeyden gelen Malenezyalılar ile Papua yerli dilini kullanan ada yerlileridir. Daha sonra Asya ve Endonezya’dan göçler yapılmıştır.

Ülkede yerli nüfusu olarak üç ana grup vardır; güney ve iç bölgelerde Papuanlar, kuzey ve doğuda Malenezyalılar ve batı bölgelerde Pigmeler. Bunların dışında ayrıca Avustralyalılar, Polinezyalılar ve bir miktar da Çinliler mevcuttur. Yerlilerin çoğunluğu siyah derilidir. Bunlardan deri renkleri sarı ile siyah arasında değişebilen, yuvarlak kafa yapılı Pigmalar, kısa boylu olmalarıyla bilinir.

Kısa boylu insanları tarif etmede en çok kullanılan sözcük­lerden bir tanesidir; “pigme”. Bu kelimenin kökeni Yunanca, bir uzunluk birimi ve dirsekten parmaklara kadar olan mesafeye denk geliyor. Orta Afrika’nın ilk yerleşimcilerinden olan Pigmelerin boyu ise 1,5 metreyi pek aşmıyor. Bu da günümüzdeki tar­tışma konularından bir tanesi; Pigmeleri sınıflandırırken boylarını baz alıp boy ortalaması 1.5 metreden az olan her sınıfı pigme ola­rak mı tanımlamalıyız? Ya da sınıflandırmada, boy faktörünü es ge­çip kültürel öğelere mi ağırlık vermeliyiz?

Afrika’nın ilk sakinlerinden olan Pigmeler günümüzde kıtanın çe­şitli yerlerine dağılmış durumdalar. Doğu Afrika Pigmeleri, Belçika Kongosu’nun Ituri ormanlarında yaşıyorlar. Orta Pigmeler aynı ül­kenin kuzeyindeler. Batı Pigmelerine ise en çok Kamerun’da rastla­nıyor. Bunların dışında Gabon, Ruanda, Uganda sınırları içinde ka­lan topraklarda da Pigmeler var. Afrika Pigmelerinin dışında bir de Asya Pigmeleri var, Negritos adıyla biliniyorlar. Negritos, ispanyol­ca “küçük siyah adam” demek. Fiziksel özellikleri Afrika Pigmeleriyle bire bir aynı… Buraya nasıl geldikleri, göç yolları hala bir sır ve tartışma konusu.

Seylan’da, Hint Okyanusundaki adalarda. Ma-. Sumatra ve Filipinler’de de Pigmeler yaşamaktalar. Boylarıyla orantılı küçük kulübelerinde yaşayan Pigmeler günümüzde hayat­larını avlanarak ve yabani yiyecekleri toplayarak sürdürüyorlar.

Başlıca av hayvanları domuz, maymun, antilop ve ceylanlardan oluşuyor. Özellikle ağaçlara tırmanma konusunda oldukça ustalar. Köpek dışında evcil hayvanları olmayan Pigmeler tarımı da bilmi­yorlar. Ergenlik döneminde kadar Pigmelerin gelişimi diğer insan­lardan pek farklı değil. Ancak ne oluyorsa bu aşamada oluyor ve büyüme duruyor. Peki, Pigmelerin boyu neden bu kadar kısa? Bu soru henüz bir cevap bulabilmiş değil.

Bazılarına göre yaşadıkları şartlara uyum sağlamak için evrim geçirmişler. Bazıların göre ise atalarından aldıkları genetik bir miras. Bir başka teoriye göre yaşa­dıktan yağmur ormanlarında yeryüzüne ulaşamayan güneş ışınlan, D vitamin eksikliğine yol açabiliyor. Bu durum da kalsiyum eksik­liği ve iskelet yapısının küçük kalmasıyla sonuçlanıyor. Ancak bir gerçek var ki, Pigmeler 3 bin yıldan beri varlar.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.