Çekler, çoğunluğu anayurtları olan Çek Cumhuriyeti‘nde yaşayan Batı Slav halkıdır. Bir Batı Slav dili olan Çekçe konuşan halk, Çek Cumhuriyeti’ne komşu Slovakya‘nın halkı olan Slovaklar ile etnik ve dilsel açıdan yakından ilişkililerdir.

Çek etnik grubu, Batı Slav alt grubunun bir parçasıdır. Batı Slavları, Doğu Germen kabileleri göç döneminde bu bölgeden ayrıldıktan sonra Orta Avrupa’ya yerleşen erken Slav kabilelerinden köken alırlar. Çeklerin Batı Slav kabilesi göç döneminde Bohemya bölgesine yerleşti ve buradaki Kelt ve Germen topluluklarına asimile oldular. 9. yüzyılda, Svatopluk I altındaki Büyük Moravya’nın bir parçası olan Přemyslid hanedanının altında Bohemya Dükalığı’nda bir prenslik oluşturdular.

Çek Cumhuriyeti'nin Dünya haritasındaki yeri
Çek Cumhuriyeti’nin Dünya haritasındaki yeri

Çekler komşuları Slovaklarla yakından ilişkilidirler.
Çek-Slovak dilleri, açıkça farklı iki dil olmaktan ziyade bir lehçe sürekliliği oluştururlar. Slovak kültüründeki Çek kültürel etkisinin, diğer taraftan çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Çek (Slav) halkının, Germen halkıyla uzun bir birlikteliği vardır. 17. yüzyılda, Almanca, merkezi ve yerel yönetimde Çekçe’in yerini aldı; Bohemya ve Moravya’daki üst sınıflar Almanlaştırıldı ve politik bir kimlik (Landespatriotismus) benimsedi, Çek etnik kimliği alt ve alt orta sınıflar arasında hayatta kaldı. Ayrıca Çekler Pan-Slavism’in öncüleriydi.

Çek (archaic Čechové) etnik adı, Bohemya’nın merkezinde, 9. yüzyılın sonlarında çevredeki kabileleri baskı altına alan ve Çek / Bohem devletini yaratan bir Slav kabilesinin adıydı. Kabile adının kökeni bilinmiyor. Bir efsaneye göre, onları Bohemia’ya getiren lider Čech’ten geliyor.

Çek topraklarının nüfusu, zaman içinde Avrupa’yı geçen farklı insan göçlerinden etkilenmiştir. Erkek hattı boyunca miras alınan Y-DNA haplogruplarında Çekler, Doğu ve Batı Avrupa özelliklerinin bir karışımını gösterirler.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.