Çinliler; çoğunlukla soy, etnisite, uyrukluk, vatandaşlık veya diğer bağlılık vasıtasıyla Çin ile ilişkili çeşitli kişiler veya gruplardır.

Hem Çin sınırları içerisinde çeşitli gruplar hem de bu bölgede soyu olan insanlar “Çinliler” olarak tanımlanabilir.

Çin’deki en büyük etnik grubunu oluşturan Hanlar, sıkça “Çinliler” ya da “etnik Çinliler” olarak tanımlanır.Hanlar diğer ülkelerde de nüfusun çoğunluğunu ya da nüfusun büyük bir azınlığını oluşturur, ve küresel insan nüfusunun %19 kadar büyük bir oranını oluşturabilir.

Çin’deki diğer etnik grupların arasında “Çinli Müslümanlar” olarak bilinen ve Hanlarla etnik olarak ilişkili olan Hui halkının yanı sıra ZhuanglarMançularUygurlar ve Miaolar var. Bunlar anakara Çin‘deki en büyük beş etnik grubunu oluşturur ve her biri 10 milyonu aşan bir nüfusa sahip. Buna ek olarak YilerTujialarTibetliler ve Moğollar; her biri altı ile dokuz milyon arası bir nüfusa sahip diğer etnik gruplardır.

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) resmi olarak 56 tane farklı etnik grup tanımaktadır; bunların büyük bir oranı, ülkenin çeşitli özerk bölgelerinde yaşamaktadır. Buna rağmen, “tanınmayan” ya da diğer bir etnik grup ile sınıflandırılan çok sayıda daha küçük etnik grup da mevcuttur. Çin Cumhuriyeti (ÇC) hükümeti, Tayvan aborjinlerinin arasında resmi olarak 14 farklı kabile grubu tanımaktadır; tanınmayan kabilelerle beraber bunlar ülke nüfusunun %2’sini oluşturur.

Çing Hanedanı sırasında Çing hükümeti; Hanlar, Mançular ve Moğollar dahil olmak üzere imparatorluğun tüm vatandaşlarını tanımlamak için “Çin halkı” (Çince: 中國之人; pinyinZhōngguó zhī rénMançucaDulimbai gurun i niyalma) terimi kullandı.

Çin kültürü, modern dünyadaki en eski jeopolitik varlık olan Çin‘in topraklarında yer alan, en zenginleri 10.000 yıl öncesine dayanan, çok çeşitli alanlardaki muazzam ve karmaşık başarıları kapsar. Nitekim günümüz Çin (birçok Çinli Tayvan‘ı bununla en azından kültürel açıdan bağlamayı önerir), hanedanların ve siyasi rejim değişiklikleriyle Çin Şi Huang‘ın M.Ö. 221 yılında kurduğu Çin İmparatorluğu‘nun doğrudan varisi olarak görülebilir. Pratiklerin, nesnelerin ve kavramların etkili bir şekilde yayılmasına olanak sağlayan bu süreklilik, Çin kültürünün belli unsurlarına bölgesel ve tarihsel farklılıkların ötesine geçen genel bir görünüm kazandırmaktadır. Bu unsurlardan bazı örnekler, mandarin rejiminde ve toplumsal ve ailevi ilişkilerin kavranmasında görünebilen Konfüçyüsçü etkiler, ya da Çin dünyası genelinde benimsenmiş felsefi veya metafizik kavramların ve dini pratiklerinin kökeninde bulunan Taoizm damgası. Çin İmparatorluğu’nun prestiji, bu ortak kültürünün Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya‘ya yayılmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Çin uygarlığını zenginleştirmiş birçok yabancıyı cezbetmiştir. Diğer kültürel başarılar ancak belli bir bölgeye ya da bir döneme özgüdür. Bu açıdan, Çin kültürünün çeşitli alanlarının 19. yüzyıldan beri Batılı nüfuza ve moderniteye yaklaşma biçimi ve küreselleşmeye karşı göstermeye devam ettiği tepki büyük bir ilgi meselesidir. Çin’in ekonomik gelişimi popüler geleneklere ve sanatlara meydan okumaktadır. Nakış veya tiyatro gibi birçok kültür biçimi kaybolma sürecindedir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.