Felemenk (Osmanlıca فلمنك Orta Felemenkçe ve Yüksek Almanca: Vlaming Fransızca: Pays Bas), Kuzeybatı Avrupa‘da Ren Irmağı deltası çevresindeki “Çukur Ülkeler” (Alçak Ülkeler, Aşağı Ülkeler) de yer alan şimdiki Hollanda ile Belçika’nın kurulmasına kadar varlığını sürdüren çeşitli kontluk ve dukalıklar ve sonra doğan devlete 1830 yıllarına kadar verilmiş olan addır.

Gerek Avrupa, gerek Osmanlı tarihinde Felemenk terimi, 16. yüzyıl‘ın ortasından beri Burgonya Dukalığı çevresini meydana getiren 17 eyaleti içeren geniş bir bölgeyi tanımlar.

Günümüzde Benelüks adıyla da bilinen söz konusu topraklar başta Hollanda olmak üzere BelçikaLüksemburgFransa ve Almanya‘nın bir bölümünü[1] kapsar. O zamanki Birleşmiş Hollanda Krallığı‘nın yerini de, sonradan daha dar sınırlar içinde bugünkü Hollanda Krallığı almıştır.

Etimolojisi

Bölge Felemenkçe’de Nederlanden olarak adlandırılmaktadır. Neder, ‘aşağıda, altta,” anlamına gelmektedir. Landen ise land (ülke, yer, toprak) kelimesinin çoğuludur.

Aynı mantıkla bölgeye İngilizce’de Low Lands (Alçak Ülkeler), Fransızca’da Pays Bas (Alttaki Topraklar), Almanca’da Holland (Alçak Ülke) denmektedir.

Kuzeybatı Avrupa’da, Ren Deltası çevresinde bulunan, değişik büyüklükteki kontluk, dukalık ve devletlere 1830’a kadar verilen ad. Felemenk sözcüğü Avrupa ve Osmanlı tarihinde, Burgonya imparatorluk çevresini oluşturan 17 eyaletin kapladığı bölgenin tanımlanması amacıyla kullanılmıştır. Bölgede kurulan Felemenk Krallığı’nın yerini sonradan daha dar sınırlar içinde kurulan Hollanda Krallığı aldı. Günümüzde bu topraklarda Hollanda ile Belçika, Lüksemburg, Fransa ve Almanya’nın bazı bölümleri yer alır.

Zamanla tüm bu terimler bugünkü Hollanda krallığını tarif etmek için kullanılmakla birlikte tarihsel olarak bugünkü kabaca Benelüks bölgesini tarif etmekte kullanılmıştır. Ülkenin bölünmesi ise Napolyon işgali’ne dayanmaktadır.

Türkçeye Vlaming kelimesinin Fransızca söylenişinin derivasyonuyla geçmiştir. Vlaming kelimesi Vlaam kelimesinin sıfat halidir (İngilizce’deki -ish, Türkçedeki -ce/çe/ca/ça eki gibi).

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.