Genom, yani gen dizisi DNA’da yer alan bütün genlerin bir listesidir. Buna insan DNA’sını oluşturan yaklaşık 3 milyar baz çiftinin haritasını çıkarmak da diyebilirsiniz. Baz çiftleri merdiven basamaklarına benziyor ve kendisi de çifte sarmal şekilli bir merdivene benzeyen DNA’nın iki uzun şeridini birbirine bağlıyor. Baz çiftleri A, D, C, T harfleriyle adlandırılan 4 temel basamaktan oluşuyor.

Genom, bir organizmanın DNA molekülleri yani genetik yönergelerinin bütünüdür. Her genom, ait olduğu organizmayı yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak için gereken bilgiye sahiptir.

Bedenimiz, milyonlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her birinde, bizi oluşturmak için gereken yönergeler bulunur; tıpkı bir reçete gibi. İşte bu yönergeler bizim genomumuzdur ve DNA’dan oluşur. Bedendeki her hücre, örneğin bir deri hücresi ya da bir karaciğer hücresi, aynı yönergeler bütününü taşır.

İnsan DNA’sı dev bir organik molekül olduğu için kendisini oluşturan baz çifti basamakları da aslında daha kısa birer moleküldür. Nitekim A, D, C, T harfleri bu baz moleküllerinin baş harfleri oluyor: Adenin, guanin, sitozin ve timin.

Bu bağlamda genleriniz hücrelerin çekirdek DNA’sında ve hücrelerin enerji fabrikası olan mitokondri organcıklarında yer alıyor. Mitokondri ve çekirdek DNA’sındaki genler kromozomlar halinde paketleniyor.

Bunlar helezon plastikle sarılmış TV seti kablolarına benziyor ve insanlarda genellikle 46 kromozom bulunuyor. Eşeyli ürediğimiz için kromozomlarınızın yarısı anneden ve yarısı babadan geliyor. Ayrıca mitokondri DNA’nız sadece anneden geçiyor (detaylarını Gerçek Adem yazısında okuyabilirsiniz).

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.