Gine Bissau ya da resmî adı ile Gine Bissau CumhuriyetiAfrika kıtasının batı bölümünde bulunan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Senegal ve Gine oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Bissau‘dur.

Batı Afrika’nın elmas ve altın zengini ülkesi Gine, 1958’de verdiği kararla eski Fransız sömürgesi olan Afrika ülkelerinden ayrılıyor. 1958 referandumuna ‘hayır’ diyen tek ülke olması sebebiyle Gine’nin sonraki 50 yılı, savaşlar ve krizlerle boğuşarak geçti.

Nüfus

Gine-Bissau’da son olarak 2009 yılında gerçekleştirilen sayım sonuçlarına göre 1,449,230 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumundadır. Gine-Bissau’da Temmuz 2018 tahmini nüfus bilgilerine göre ise 1,833,247 kişi yaşamaktadır.[2] Bu nüfus sayısı ile ülke dünya genelinde 153. sırada yer almaktadır.

Gine-Bissau genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %63,78’i 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,04’ü 65 yaş ve üzerindedir.[2]

0-14 yaş: %43.55 (erkek 400,666/kadın 397,704)
15-24 yaş: %20.23 (erkek 181,286/kadın 189,515)
25-54 yaş: %29.9 (erkek 259,762/kadın 288,300)
55-64 yaş: %3.29 (erkek 27,621/kadın 32,611)
65 yaş ve üzeri: %3.04 (erkek 24,331/kadın 31,451)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %43,8 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %2,48 düzeyindedir.[2]

Etnik gruplar

Nüfusun %99’u Afrika kökenli olup, Avrupa kökenlilerin ülke genelinde mevcudiyeti %1 oranındadır. Ülke içerisinde farklı dil, kültür ve sosyal yapıya sahip 25 adet etnik grup yaşamaktadır. Bu 25 farklı etnik grup ülke nüfusu içerisinde %85’lik bir dilimi oluşturmaktadır. Etnik gruplar içerisinde en kalabalık topluluklar %28 ile Balanta, %19 ile Fulbe ve %14 ile Manjaco etnik grubudur.

Dil

Ülkenin resmî dili Portekizcedir. Okul çağından itibaren tüm derslerin Portekizce olmasına rağmen ülke genelinde bu dili bilen çok az sayıda kişi bulunurken standart olarak Portekizceyi herhangi bir sıkıntı yaşamadan konuşabilen kesim ise nüfusun %14’lük bir kısmını oluşturmaktadır. Her bir etnik grubun kendi içerisinde konuştuğu o gruba özgü dilleri vardır. Bu diller o topluluğun aynı zamanda anadilini oluşturmaktadır. Bunun dışında günlük hayatta Portekizce başta olmak üzere birkaç dilin karıştırılması ile oluşturulan Gine-Bissau Kreyol dili konuşulmaktadır.

Ülke genelinde tüm okullarda Portekizce olan öğretim dilinin Gine Bissau Kreyol dili ile değiştirilme girişimleri günümüze kadar başarılı olamamıştır. Her ne kadar böyle bir istek söz konusu olsa da, eğitim öğretim için gerekli olan gereçlerin bu dilde olmaması bu girişimi başarısız kılmaktadır.

Din

Ülke nüfusunun %50’lik bir kesmi İslam inancını benimsemektedir. Yerel dinlere inananın oranları %40 iken, Hristiyan inancına göre yaşayan halkın oranı %10’dur.[5]

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.