Güney HindistanHindistan‘ın güneyinde KarnatakaKeralaTamil NaduAndhra Pradesh ve Puduçeri eyaletlerini kapsayan bölgedir. Bölge doğuda Bengal Körfezi, batıda Arap Denizi ve güneyde Hint Okyanusu ile çevrilidir.

Güney Hindistan’da çoğunlukla Dravid dilleri konuşulur. Bölge Hindistan’ın okuma yazma oranlarının ve yaşam standartlarının en yüksek olduğu bölgedir.

Hintler[7] veya Hindistanlılar, geniş anlamda etnik vurgu yapmayan Hindistan vatandaşları, dar anlamda ise anadiliHintçe olan etnik grupTürkçedeHint kelimesi esas olarak hem Hintler hem de Hint toprakları (Hindistan) için kullanılır. İngilizcede Hintler için kullanılan Indian kelimesi Yeni Dünya‘nın keşfinden sonra Kızılderililer için de kullanılmaya başlanmış, son dönemlerde ise bu ikili karışık anlamı bertaraf etmek için Kızılderililer American Indian («Amerikalı Hint») tamlamasından kısaltma Amerindian adıyla da anılmaktadır. 1 milyar 250 milyonluk nüfuslarıyla dünya nüfusunun %17,31 kadarını oluştururlar .

Hint-Avrupa dil ailesi  Hindistan’dan Avrupa’ya hatta coğrafi keşiflerden sonra Amerika ve Avustralya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve 1.5 milyardan fazla anadil olarak konuşanı olan en büyük dil ailelerinden birisidir.

Bu dil ailesine bağlı bütün dillerin antik dönemde var olduğuna inanılan tek bir dilden türediği var sayılır. Söz konusu dile Ön Hint-Avrupa dili, bu dili konuşan topluma da Ön Hint-Avrupalılar denilmektedir.

Ön Hint-Avrupalılar hakkında Dilbilimciler ve Arkeologlar arasında en çok kabul gören hipotez Kurgan hipotezidir. Bu hipoteze göre Ön Hint-Avrupalılar Karadenizin kuzeyi ile Hazar Denizinin kuzeyi arasındaki bozkırlarda yaşamışlardır.

Hintliler kimdir? Nereden geliyorlar?
Son birkaç yıldır bu sorular hakkındaki tartışmalar giderek büyüyor. Sağ görüşlü Hindular, kendilerine Aryan diyen insanların Hint toplumunun kaynağı olduğuna inanıyorlar. Aryanlar, Hinduizmin en eski dini yazıtlarını yani Vedalar’ı bir araya getiren ve ata binip sığır yetiştiren savaşçılardan ve çobanlardan oluşan göçebe bir kavimdir.

Aryanlar Hindistan kökenli olup daha sonra Asya’nın ve Avrupa’nın geniş bölgelerine yayıldılar ve günümüz Avrupalıların ve Hintlilerin konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin yükselmesine yardımcı oldular.

Bunlar yaşanırken, birçok 19.yüzyıl etnografçısı ve tabii ki Adolf Hitler, Aryanların Avrupa’yı fetheden üst sınıf bir ırk olarak kabul ettiler. Her ne kadar Alman lider onları kuzeyli İskandinav kökenli bir soy olarak kabul etmiş olsa da..

Bilim insanları Aryan terimini kullandıklarında Hint-Avrupa dillerini konuşan ve kendilerine Aryanlar diyen insanlardan oluşan bir grubu kastederler. Hitler’in ve bazı sağ görüşlü Hindu grupların yaptığı gibi herhangi bir ırkı ifade etmek için kullanılmaz.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.