James Watson ve Francis Crick 1953 yılında DNA’nın çift sarmal yapısını ortaya çıkardıklarında yaşamın sırrını keşfettiklerini ileri sürmüşlerdi. DNA’nın yapısal ve işlevsel ve özelliklerine dayanan ve resmi olarak 1990 yılında başlatılan İnsan Genom Projesi, yüzyılımızın en büyük araştırmalarından biridir. İnsan genomundaki 3 milyar DNA bazını sıralamak için yapılan uluslararası çaba, birçok kişi tarafından, atomun bölünmesine veya aya gitmeye kıyasla bile, tüm zamanların en iddialı bilimsel girişimlerinden biri olarak kabul edilir.

2003 yılında tamamlanan  İnsan Genom Projesi’nin amacı insanın tüm genlerinin tam olarak haritalanması ve anlaşılması olan uluslararası, işbirlikçi bir araştırma programıdır. Araştırmacılar insan genomunu üç ana şekilde deşifre ettiler:  genomumuzun DNA’sındaki tüm bazların düzenini veya “dizisini” belirlemek; tüm kromozomlarımızın büyük bölümleri için genlerin yerlerini gösteren haritalar yapmak; ve kalıtımsal özelliklerin (genetik hastalık için olanlar gibi) nesiller boyunca izlenebildiği bağlantı haritalarının üretilmesi.

İnsan Genom Projesi yaklaşık olarak 20.500 insan geni olduğunu ortaya koydu. Projenin bu nihai ürünü, dünyaya tüm insan genlerinin yapısı, organizasyonu ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi kaynağı sağlamıştır. Bu bilgi, bir insanın gelişimi ve işlevi için kalıtsal “talimatlar” ın temel seti olarak düşünülebilir.

İnsan Genom Projesi tarafından üretilen bitmiş dizi, insan genomunun gen içeren bölgelerinin yaklaşık % 99’unu kapsar ve bu dizi % 99,99’luk bir doğrulukla sıralanır. Buna ek olarak projede, araştırmacıların insan genetik talimat kitabının anlamını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için, model organizmaların genomlarını dizilemekten, tüm genomları incelemek için yeni teknolojiler geliştirmeye kadar çok çeşitli hedefler alınmıştır.

Bu projenin bir çok genetik hastalığın tedavisi, haritalanan genlerin fonksiyonlarının anlaşılması, insanda gen ve gen karşılığı olmayan DNA dizilerinin belirlenmesi, genom bilgisinden yararlanarak kişiye özel ilaç ve aşı geliştirilmesi, hastalık yatkınlığının ve ilaçlara olan duyarlılığının belirlenmesi gibi pek çok konuya ve ışık tutması hedeflenmiştir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.