İrlandalılar, kökeni İrlanda Adasına dayanan bir Kelt halkıdır.

Keltler (Latin CeltaeGalli ve Antik Yunanca KeltoiGalataiTarihöncesi ve ilkçağ döneminde Avrupa‘da yaşayan ve günümüzde altı ulustan oluşan bir halktır. Dört bin yıl kadar önce Keltler, anavatanları olan Orta Avrupa‘dan[kaynak belirtilmeli] göç ederek özellikle Büyük Britanya Adaları’na, İspanya‘ya ve Galya‘ya yerleştiler. Demir Çağında Britanya ve İrlanda’nın sakinlerini Keltler oluşturuyordu.[1][2][3][4] Savaşçı ve avcı oldukları kadar mükemmel çiftçiydiler. Tekerlekli pulluğu ve fıçıyı icat ettiler. Yayılmaları batıda, Bronz Çağı‘nın sonuna ve Demir Çağı‘nın başına denk gelir. Sayısız göçleri sırasında YunanlarınEtrüsklerinİtalyotların tekniklerini benimsediler; kazancılığı ve çömlekçiliği geliştirdiler. Onların yaptığı yollara sonradan Romalılar taş döşeyecekti. Çoğu zaman birbirine rakip kabileler ve klanlar halinde toplanmış olan Keltler, gerek yaşama biçimi, gerek kültür yönünden özgün bir halktı. Ürünlerin koruyucusu sayılan kır tanrılarına taparlar, geleneklerin koruyucusu olan hem kâhin, hem yargıç niteliğindeki din adamlarının (druidler) yönetiminde yaşarlardı.

MS 1. yüzyılda Romalılar tarafından kısmen yıkılan Kelt uygarlığı, gene de, Orta Çağ‘a kadar yaşayageldi. Bugün bile, bazı Breton ve İrlanda törelerinde bu uygarlığın varlığını sürdürdüğü görülür.

İrlandalılar kıtlık ve ekonomik zorluklar nedeniyle tarihin çeşitli dönemlerinde İrlanda’yı terkederek ABDKanadaAvustralyaYeni Zelanda ve Güney Afrika gibi İngilizcenin konuşulduğu kıta aşırı ülkelere göç etmişlerdir. İrlanda dışında yaşayan ve kısmen de olsa İrlandalı kanı taşıyanların sayısı günümüzde 80 milyona ulaşmaktadır. ABD’nin New York‘ta ve New England‘da çok sayıda İrlandalı yaşamaktadır. John F. Kennedy ve sonrasındaki pek çok Amerika Birleşik Devletleri başkanının ailesi İrlanda kökenlidir. Amerika kıtasının hem kuzeyinde hem de güneyinde pek çok ailenin İrlanda ile köken bağlantısı mevcuttur.

İrlanda halkı samimiyeti ve nezaketi ile ünlüdür. Bir vatandaşlık ne olursa olsun, konuklarını misafirperverliği ile tedavi ediyorlar. Tek istisna İngilizcedir. Bu durumda İrlandalı bazı dikkat ve güvensizlik gösteriyor. Yerel nüfusun ayırdedici bir özelliği gayrettir. Yerliler her zaman ihtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya çalışmaktadırlar. İrlandalı insanlar gereksiz dokunsal temasları kabul etmiyor. Erkekler, örneğin futboldaki büyük olaylarda kucaklaşıyorlar. İrlanda’daki ana tebrik, kaldırılmış bir işaret parmağı. Kafelerde, sinemalarda ve otellerde sigara içmek yasaktır. Barlara gelen ziyaretçiler geleneksel olarak tanıdıklarını içeceklerle tedavi ederler. Bununla birlikte, doğum gününde, bir doğum güncesi çocuğu arkadaşlarıyla bir içki ile değil, tersine davranır.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.