Japonlar (日本人, Nihonjin, Nipponjin), Japonya nüfusunun %98.5’i oluşturan etnik gruptur. Japonlar dünya çapında yaklaşık 130 milyon nüfusa sahip olup bunların yaklaşık 127 milyonu Japonya’da ikamet etmektedir. Diğer ülkelerde yaşayan Japonlar’a da nikkeijin (日系人) denilmektedir. “Japonlar” terimi kimi bağlamlarda Yamatolar olarak geçmektedir. Bazen de Japonya‘da ikamet eden azınlıklardan Aynular ve Ryukyuluları (Ryukyu takımadaları yerli halkı) da kapsamaktadır. Japonca, Ryukyuan dilleri ile ilişkilidir.

Japonlar milli dini olan Şintoizm ve 6. yüzyılın sonunda gelen Budizmi benimsemiştir. Fakat diğer dinlerde olduğu gibi ayrım yoktur. Nikah törenini Şintoizm tarzıyla yapan bir kişinin ölüm töreni Budizm tarzıyla yapılabilir. Japonya’da yaklaşık iki yüz elli bin Hristiyan bulunmaktadır. Hristiyanlık, Portekiz misyonerler tarafından 16. yüzyılda Japonya’ya getirilmiştir.

Dünya çapında, yaklaşık 129 milyon insan Japon kökenlidir; bunlardan yaklaşık 125 milyonu Japonya sakinleridir. Japonya dışında yaşayan Japon soyundan olan insanlara, Japon diasporası olan nikkeijin (日 系 are) denir. Etnik Japonca terimi, anakara Japon halkına, özellikle Yamato’ya atıfta bulunmak için kullanılır. Japon halkı dünyanın en büyük etnik gruplarından biridir.

Kimono Japon kültürünün en önemli unsurudur. Kimono giyen Japonlar adeta sihirli çubukla büyülenmişcesine seremonik ve kibar davranışlar sergilerler. Kimononun da farklılıkları vardır. Evli kadınların kimonolarının kolları kısadır. Bekarların ise uzundur. 20 yaşına basan genç kızlar aile içinde seremoniyle kimono giyer ve 20 yaşını kutlar.

Japonlar seremonilerinde hep dingin bir ruha sahip olup doğayla bir yaşamaya çalışırlar. Kadō (Halk diliyle İkebana da denir) da dünyaca ünlü Japon çiçek süsleme sanatıdır.

Geleneksel Japon kültüründe kadın-erkek ayrımı yoğun olarak vardır. En basitinden Japonca’da ‘erkek dili’ ve ‘kadın dili’ vardır. Erkekler oldukça erkeksi bir dille konuşurken kadınların bu dile ait kelimeleri ünlemleri kullanması pek doğru bulunmaz. Ancak günümüzde Japon kültüründe egemen olan yabancılaşma her alana olduğu gibi dile de etki etmiştir.

Japonya’da okuma yazma oranı %100dür.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.