Vücut geliştirme sporu içerisinde genel olarak daha ağır kaldırmanın kas gelişimine daha çok yardımcı olacağı düşünülür. Fakat bu yaygın görüşün aksine, McMaster University’den bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, eğer bitkinlik derecesine gelene kadar ağırlık kaldırıyorsanız, ağır ya da hafif ağırlıklar kullanmanız fark etmeksizin muhtemelen kaslarınızı geliştiriyorsunuzdur. Yani bir başka deyişle, yalnızca daha yüksek ağırlıkları kaldırarak değil, düşük ağırlıklarla çok tekrar yaparak da kasların gelişmesinde aynı etkiyi yaratmak mümkün.

Peki bu durum ne ile alakalı olabilir?

McMaster University’de kas bilim profesörü Stuart Phillips’e göre, bitkinlik bu noktada büyük bir dengeleyici rol üstleniyor. Yani önemli olan, geliştirilmek istenen kas grubu çalışılırken hafif ya da ağır ağırlıklar kullanılması fark etmeksizin ‘dermansız kalana kadar’ ağırlık kaldırmak.

Yapılan araştırma kapsamında bilim insanları, deneyimli erkek vücut geliştirme sporcularından olan 2 grubu 12 haftalık programa dahil ettiler. Bu program içerisinde katılımcıların beslenmeleri de kontrol altında tutuldu. Birinci gruptaki sporcular 12 hafta boyunca, kaldırabildikleri en yüksek ağırlıkların yarısı kadar ağırlıklarla 20-25 tekrarlı setler ile antrenman yaptılar. İkinci gruptaki sporcular ise 12 hafta boyunca, kaldırabildikleri en yüksek ağırlıkların %90’ı kadar ağırlıklarla 8-12 tekrarlı setler ile antrenman yaptılar. Ayrıca her iki gruptaki sporcular da antrenmanları sırasında güçleri tükenene kadar setlerine devam ettiler.

Uygulanan 12 haftalık program sonrasında bütün sporcuların kan ve kas örnekleri alınıp kas kütleleri ve kas liflerinin büyüklüklerindeki değişim ölçüldü. Sonuçlar her iki gruptaki değişimin de aynı olduğunu gösteriyordu. Araştırmacıların deyimiyle: ‘’Kas kütlesinin dolaylı ölçütü olan yağsız vücut kütlesindeki ve kas alanının doğrudan ölçütü olan kas lifi CSA’daki artış açısından, yüksek ve düşük tekrarlar uygulanan her iki grupta da herhangi bir farklılığa rastlanmadı.’’

Her ne kadar daha yüksek ağırlıkla çalışmanın daha faydalı olduğuna yaygın olarak inanılsa da yapılan bu araştırma ile spor salonlarındaki bu dedikodunun pek de doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Bu araştırmanın sonuçları ile daha önceden yapılmış ve benzer sonuçları ortaya koymuş araştırmaların sonuçları birleştirildiğinde, konu kas geliştirme olduğunda aslında ağırlıkların pek de bir önemi olmadığı görülüyor. Fakat bu durumun sebebinin daha iyi anlaşılması ve yapılan bu sonuçların doğrulanması için yeni araştırmaların yapılmasına ihtiyaç var.

Kaynak: https://bilimfili.com/kas-gelistirmek-icin-daha-agir-kaldirmaya-gerek-yok