Kenya ya da resmî adı ile Kenya CumhuriyetiAfrika kıtasının doğu kısmında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) EtiyopyaSomaliTanzanya, bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Nairobi‘dir.

Nüfus

Kenya’da son olarak 2009 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 38.610.097 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumunda olup, 2018 tahmini sayım sonuçlarına göre ülkede 48,397,527 nüfus yaşadığı tahmin edilmektedir.[4]

Kenya genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %58,64’ü 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,08’i 65 yaş ve üzerindedir.[4]

0-14 yaş: %39.03 (erkek 9,474,968/kadın 9,416,609)
15-24 yaş: %19.61 (erkek 4,737,647/kadın 4,752,896)
25-54 yaş: %34.27 (erkek 8,393,673/kadın 8,193,800)
55-64 yaş: %4.00 (erkek 894,371/kadın 1,040,883)
65 yaş ve üzeri: %3.08 (erkek 640,005/kadın 852,675)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %27,5 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %1,57 düzeyindedir.[4]

Etnik gruplar

Kenya genelinde 40’tan fazla etnik grup yaşamaktadır. Bu etnik gruplar da kendi içerisinde 50’den fazla dil ve lehçe kullanmaktadır. Ülkede yaşayan etnik grupların büyük çoğunluğu Bantu etnik grubuna üyedir. Ülkede en büyük etnik grubu Kikuyular oluşturmaktadır. Kenya’nın bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan Kikuyular nüfusun %22’sini oluştururken, en büyük ikinci etnik grup olan Luhyalar nüfusun %14’ünü oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğu Kenya’nın batısında Victoria Gölü çevresinde yerleşik olan Luolar %13 ile Kenya’nın üçüncü büyük etnik grubunu oluşturlar. Kenya’da bunun haricinde KalenjinlerKambalarKisiilerMerular ile birlikte diğer Afrika kökenli gruplar ve Afrikalı olmayan (AvrupalıArap) gruplar yaşamaktadır.

Etnik grup Oran
Kikuyular %22
Luhyalar %14
Luolar %13
Kalenjinler %12
Kambalar %11
Kisiiler %6
Merular %6
diğer Afrikalı %15
Afrikalı olmayan %1
Not: Bu veriler www.cia.gov adresinden elde edilmiştir.

Din

Ülke genelinde nüfusun %82,5’i Hristiyan dinine mensuptur. Bu oran içerisinde katolik mezhebine mensup hristiyanların oranı %23,3, protestan mezhebine mensup %47,4 ve diğer hristiyan mezhebine mensupların oranı da %11,8 düzeyindedir. İslamiyet ülke içerisinde en yaygın ikinci din konumunda olup, nüfusun %11,1’i islami inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde 2009 verilerine göre yerel dinlere ve diğer dinlere inanların mevcudiyetinin haricinde herhangi bir dine mensup olmadığını beyan eden küçük bir grupta mevcuttur.[4]

Dil

1992 yılında kabul edilen anayasa sonucu Swahili dili de ülkenin İngilizce‘nin yanı sıra diğer resmi dili olmuştur. Meclise seçilen üyelerin Swahili dil bilgisini kanıtlaması gerekmektedir ancak buna karşılık mecliste tüm kararlar İngilizce olarak yayımlanmaktadır.[6] Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte mahkemelerin alt kanatlarında Swahilice ile iletişime geçebilme imkanı mevcut ancak buna karşılık yine tüm mahkeme kararları ile kamu kurum ve kuruluş dilekçeleri İngilizce olma zorunluluğu bulunmaktadır.[7] Swahili dili ülkede resmi dilin yanı sıra ulusal dil olarak da kabul edilmektedir.[8]

Bu iki dilin haricinde etnik gruplar arasında KikuyucaKambacaLuhyacaLuocaKalenjince ve Turkanaca gibi farklı diller de ülkede konuşulmaktadır.[7]

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.