Kolombiyalılar, Kolombiya ülkesi ile özdeşleşmiş kişilerdir. Bu bağlantı konut, yasal, tarihi veya kültürel olabilir. Çoğu Kolombiyalı için, bu bağlantıların birkaçı (veya tümü) mevcuttur ve toplu olarak Kolombiyalı olmalarının kaynağıdır. Kolombiya çeşitli etnik, dini ve ulusal kökenlere ev sahipliği yapan çok ırklı bir toplumdur. Sonuç olarak, Kolombiyalıların çoğu milliyetlerini etnik kökenleriyle değil, Kolombiya’ya sadakatle belirtir.

Kolombiya nüfusunun çoğunluğu Eski Dünya göçmenleri ve onların soyundan gelir. İspanya’nın ilk fetih ve göç dönemini takiben, yaklaşık altı yüzyıl boyunca farklı göç dalgaları ve yerli olmayan halkların yerleşimi gerçekleşmiştir ve bugün de devam etmektedir. Yerli Amerindian unsurları ve daha yeni göçmen gelenekleri, dilleri ve dinleri, Kolombiya kültürünü ve dolayısıyla modern bir Kolombiya kimliğini oluşturmak için birleşmiştir.

Etnolog veritabanında Kolombiya için listelenen 101 dil bulunmaktadır ve bunların 80’i günümüzde yaşayan diller olarak konuşulmaktadır. İspanyolca en çok konuşulan dildir.

Nüfusun yaklaşık% 90’ı, çoğunluğu (% 70.9) Roma Katolik olan Hristiyanlığa bağlıyken, önemli bir azınlık (% 16.7) Protestanlığa (öncelikle Evanjelikizm) bağlı kalmaktadır. Nüfusun yaklaşık% 4.7’si ateist veya agnostikken,% 3.5’i Tanrı’ya inandığını iddia ediyor, ancak belirli bir dini takip etmiyor. Kolombiyalıların% 1.8’i Yehova’nın Şahitlerine ve Adventizmine,% 1’inden azı ise İslam, Yahudilik, Budizm, Mormonizm, Hinduizm, Yerli dinler, Hare Krishna hareketi, Rastafari hareketi, Ortodoks Katolik Kilisesi ve manevi çalışmalar gibi diğer dinlere bağlı. Kolombiya vaftiz sayılarıyla çoğunlukla Roma Katolik ülkesi olmaya devam ederken, 1991 Kolombiya anayasası din özgürlüğünü ve eşitliğini garanti etmektedir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.