Abaluhya veya Luhya, Batı Afrika’da Kenya ve Uganda’nın bazı bölgelerinde yaşayan etnik topluluğun adı olup, Luluyia dilini konuşan 17 kabileden oluşmaktadır.

Luhya (Luyia, Abaluyia, Abaluhya, Baluhya) halkı Kenya’da yaşayan Bantu etnik grubundan bir halkın adıdır. 2009 nüfus sayımına göre 5.3 milyonluk Luhya halkı Kenya nüfusunun % 16’sını oluşturmaktadır. Luhyalar, Kenya’nın batısınında Kitale ve Kapsabet bölgeleridne yaşamaktadır. Luhya halkı, Bukusu (Aba-Bukusu), Idakho (Av-Idakho), Isukha (Av-Isukha), Kabras (Aba-Kabras), Khayo (Aba-Khayo), Kisa (Aba-Kisa), Marachi (Aba) -Marachi), Maragoli (Aba-Logoli), Marama (Aba-Marama), Nyala (Aba-Nyala), Nyole (Aba-Nyole), Samia (Aba-Samia), Tachoni (Aba-Tachoni), Tiriki (Aba- Tiriki), Tsotso (Abatsotso), Wanga (Aba-Wanga) ve Batura (Abatura) adlı 17 kabileden oluşmaktadır.

Günümüzde Luhya halkının büyük bölümü (% 75-90) 1900’lerde Avrupa ve Amerika’dan gelen misyonerlerin etkisiyle geleneksel dinlerini bırakıp Hristiyan olmuştur ve tanrıyı Khakaba yerine Nyasaye veya Nyasae olarak adlandırmaktadırlar. Luhya kabileleri arasında erkek çocukların 8-13 yaş arasında sünnet edilmesi yaygın bir uygulama olmakla birlikte daha seyrek de olsa kızların klitoris sünneti de (clitoridectomy) uygulanmaktadır.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.