Moldovalılar (Moldovaca: Молдовень/Moldoveni) çoğunluğu Moldova topraklarında yaşayan bir Rumen etnik topluluktur. MoldovacaRumencenin bir lehçesi iken Sovyetler Birliği döneminde dil statüsü alarak ayrı bir dil muamelesi görmektedir.

Moldovalılar veya Moldavyalılar (Rumence: moldoveni, telaffuz edilen [moldoˈvenʲ]; Moldova Kiril: Молдовень) Moldova Cumhuriyeti’nin en büyük etnik grubudur (2014 itibariyle nüfusun% 75,1’i) ve Ukrayna ve Rusya’da önemli bir azınlıktır. Değişken Moldovalılar altında, bu terim, etnik kimliğe bakılmaksızın, şu anda Romanya (% 47.5), Moldova (% 30.5) ve Ukrayna (% 22) arasında bölünmüş olan Moldovya’nın tarihsel Prensliği bölgesinin tüm sakinlerini ifade etmek için de kullanılabilir.

Sovyetler Birliği döneminde, Kiril alfabesi kullanan Moldova, 1991’den sonra Latin alfabesine geçiş yapmıştır. Buna rağmen ülkede yaygın olarak Rusça kullanılmaktadır.

Nüfusta kadınların oranı daha fazladır. Son yıllarda yaşanan göç, yüksek ölüm ve doğum oranındaki azalış gibi sebeplerden nüfus gittikçe azalmaktadır.


DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.