Neredeyse tüm insanlar – istisnalar hariç – 46 çift kromozom kombinasyonu ile ebeveynlerden geçen 23 çift kromozom ile doğar. En çok bilinen iki kromozom olan X ve Y, 23. çift kromozomun bir parçasıdır. Bunlara cinsiyet kromozomları da denir, çünkü hangi biyolojik cinsiyetle doğduğunuzu belirlerler. (Ancak, bu ikili göründüğü kadar basit değildir.) 22 çiftin geri kalanına otozom denir. Otozomal kromozom olarak da bilinirler. Otozomlar ve cinsiyet kromozomları toplamda yaklaşık 20.000 gen içerir. Bu genler aslında her insanda yüzde 99,9 oranında aynıdır. Ancak bu genlerdeki küçük varyasyonlar, genetik yapınızın geri kalanını ve belirli özellikleri ve koşulları miras alıp almadığınızı belirler.

Otozomal DNA Testi


Otozomal DNA testi, yanak sürüntüsü, tükürük veya kandan DNA testi merkezine DNA’nızın bir örneğini sağlayarak yapılır. Test merkezi daha sonra DNA dizinizi analiz eder ve DNA’nızı test için DNA’larını gönderen ve data bankta verileri bulunan diğer kişilerle eşleştirir. Test merkezinin DNA veritabanı ne kadar büyük olursa, sonuçlar o kadar doğru olur. Bunun nedeni, tesisin karşılaştırma için daha büyük bir DNA havuzuna sahip olmasıdır.

Otozomal DNA testleri, oldukça yüksek bir doğrulukla atalarınız hakkında çok şey söyleyebilir. Bunu, genlerinizdeki spesifik varyasyonları bularak ve bunları benzer varyasyonlara sahip diğer DNA örnekleriyle gruplara ayırarak yapar. Aynı ataları paylaşanlar, benzer otozomal gen dizilerine sahip olacaklardır. Bu DNA testi, atalarınızın etnik ve ırksal arka planını DNA’nızın dünyanın hangi bölgelerinden geldiğini bu şekilde ortaya çıkarabilir.

Otozomal DNA testi tüm soyumuzdan yani geçmişteki atalarımızın tümünden bize aktarılan yüzbinlerce genetik işareti toplu halde gösterir. Bu genetik işaretlere otozomal SNP (single nucleotide polymorphism) adı verilmektedir. Otozomal test sonucunda bu SNP lerin listesi karşılaştırılarak genetik köken belirlemesi yapılabilir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.