Bu testi hem kadın hem de erkekler yaptırabilir. Cinsiyet kromozomları (X-Y) dışında kalan bütün kromozomlara otozomal DNA denir. 22 çift otozomal kromozomun yarısı anneden yarısı da babadan çocuğa geçer. Her jenerasyonda bu genler karıştığı için otozomal gen testi ile birkaç nesil geriye giderek akrabalık ilişkilerini belirlemek oldukça zorlaşır.

Genler kromozom olarak tanımlanan ipliksi yapılar üzerinde taşınırlar. Genellikle çoğu hücremizde 46 kromozom bulunur. Kromozomlarımızı anne ve babamızdan alırız. 23 kromozomluk bir takımı annemizden ve diğer 23 kromozomluk takımı babamızdan alırız. Böylelikle 2 takım 23 kromozoma veya diğer bir ifade ile 23 çift kromozoma sahip oluruz. Kromozomlar genlerden oluştuğu için hemen hemen tüm genlerimizin iki kopyasını, her biri bir ebeveynden gelecek şekilde anne ve babamızdan alırız. Ebeveynlerimiz ile benzer özelliklere sahip olmamızın altında yatan gerçek budur. Kromozomlar ve dolayısı ile genler DNA ismi verilen bir kimyasal molekülden yapılmıştır.

Kromozomlar (Şekil 2’ ye bakınız) kadın ve erkeklerde 1 den 22’ ye kadar aynı şekilde numaralandırılır. Bunlar otozomlar olarak isimlendirilir. 23’üncü çift kromozomlar kadın ve erkeklerde farklıdır ve bunlar cinsiyet kromozomları olarak isimlendirilir. İki çeşit cinsiyet kromozomu vardır. Birisi X kromozomu, diğeri ise Y kromozomu olarak isimlendirilir. Kadınlar normalde iki X kromozomuna (XX) sahiptir. Bir kadın bir X kromozomunu annesinden alırken, diğerini babasından alır. Erkekler ise normalde bir X ve bir Y kromozomuna sahiptir (XY). Bir erkek X kromozomunu annesinden alırken, Y kromozomunu babasından alır. Dolayısıyla Şekil 2, kromozomların son çifti XY olduğu için bir erkeğin kromozomlarını göstermektedir.

Y-DNA ve MT-DNA

Eskiden bu yöntemle iki-üç jenerasyon öncesine ait akrabaları belirlemek bile çok karmaşık bir bulmacayı çözmek gibiydi. Yakın zaman önce bilim insanları Y-Kromozomunun sadece babadan oğula, MTDNA’nın ise sadece anneden çocuklarına geçtiğini keşfedince herşey daha da kolaylaştı. Şimdi artık ilk erkek ve ilk kadına kadar bütün atalarımızı belirleme imkanı elde etmiş bulunuyoruz.

Diğer taraftan otozomal gen analizi ise önemini korumaktadır. Bu test ile son sekiz jenerasyondaki büyük anne ve büyük babalarınızın etnik kimlikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hangi milletlerle (Amerikan yerlisi, Orta Doğu, Doğu ve Batı Avrupalı, Afrikalı vs…) ne oranda akraba olduğunuzu öğrenmek ve FTDNA sistemine dahil olarak son beş jenerasyondaki genetik kuzenlerinizle temas kurmak için bu testi yaptırabilirsiniz.

Mitokondrial DNA ve Y-Kromozom testleri akraba bulma amacıyla kullanılmaz.

Ayrıca, hangi coğrafya ile ne oranda akraba olduğunuz da belirlenebilir. Bu oranlar, veritabanı geliştikçe daha kesin olarak tespit edilir. Otozomal DNA testi yaptıranların sayısı arttıkça yeni genetik akrabalarınıza ulaşma imkanı da artar. Bu test ile bütün genetik akrabalarınızı bulup kendileriyle temas kurabilirsiniz.

Veri tabanı geliştikçe DNA’nızla eşleşen yeni kişiler güncellenerek size bildirilir. Test sonucu olarak aşağıdaki gibi bir haritada hangi coğrafya ile ne oranda akraba olduğunuzu görebilirsiniz.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.