Rumenler veya Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa‘da ve Balkanlar‘da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanyanüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova‘da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalılarla dil ve kan bağları mevcuttur.

Rumenlerin sayısının dünya çapında 23,5 milyon civarında olduğu sanılmaktadır. Rumenlerin anadili olan RumenceLatin kökenli bir dil olup Moldovca ile aynı dildir. Fransızcaİtalyanca ve İspanyolca ile benzerlikler taşır. Bu dili ana dil olarak konuşanların sayısı Romanya’da 16,87 milyona yakındır. Moldova’da ise bu sayı 2,5 milyon civarındadır. Romanya’nın civarındaki SırbistanUkraynaMacaristan ve Rusya gibi diğer ülkelerde 1 milyon civarında Rumen kökenli bir nüfus mevcuttur. Ayrıca İspanyaİtalya ve ABD‘ye göç etmiş Rumenlerin sayısı da 1 milyon civarındadır.

Rumenler tarih boyunca kendilerine Rumen veya Romanyalı adlarını vermişlerdir. Ancak diğer komuşu ülkeler onları genellikle Vlah veya Ulah olarak tanıdılar. Rumenlerin Osmanlı Devleti dönemindeki adı Ulahlar idi. O dönemde Romanya ve Moldova Eflak ve Boğdanadlarıyla biliniyordu. Romanya’nın 93 Harbi‘yle bağımsızlığını kazanmasından sonra diğer dillerle birlikte Türkçede de Romanya ve Rumenler adları kullanılmaya başlandı.

Romanya (Rumence[ro.mɨˈni.a]  România (yardım·bilgi), Transkripsiyon: Romıniya), Orta Avrupa‘nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası‘nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz‘e kıyısı vardır.[3]

Avrupa Birliği üyesi olan ülke birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüzölçümü,[4] 9. büyük nüfusa sahiptir.[4][5] Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği‘nin en büyük 6. kentidir.[6] Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu2007 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.[7]

Romanya, Avrupa Birliği[8][9]Frankofon[10]Latin Birliği[11]Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı[12][13]Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü[14] gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.