sitozin nedir
Eğitim

Sitozin Nedir?

Sitozin (C) (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) guanin, adenin ve timin (RNA’da urasil) ile beraber DNA ve RNA’daki temel azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O’dur. Bir heterosiklik aromatik halka ve iki substituentten (4. pozisyona bağlanmış bir amin ve 2. pozisyona bağlanmış keton) oluşan bir pirimidin türevidir. Sitozin’in nükleosidi sitidin’dir ve Watson-Crick baz eşleşmesine göre guanin ile 3 hidrojen bağı ile bağlanmış baz çifti kurar.

Sitozin (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) DNA ve RNA’daki azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O’dur.İlk kez 1894 yılında keşfedilmiş, yapısı 1903’te bulunmuştur.

Sitozin (2-oksi-4-aminopirimidin ya da 4-amino-2(1H)-pirimidinon) DNA ve RNA’daki azotlu bazlardan biridir. Kimyasal formülü C4H5N3O’dur.

İlk kez 1894 yılında keşfedilmiş, yapısı 1903’te bulunmuştur.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.


Sitozin trifosfat (CTP) mokekülünü oluşturup bazı enzimlerin kofaktörü olabilir, ve adenozin difosfatı (ADP) adenozin trifosfata (ATP) dönüştürür.

Sitozin, DNA ve RNA’da guanin ile üç hidrojen bağı kurarak bir baz çifti oluşturur, ancak kararsız bir yapıya sahiptir ve deaminasyon yoluyla urasile dönüşebilir. Ayrıca DNA metiltransferaz enzimi yardımıyla sitozine metil bağlanarak 5-metilsitozin oluşturulabilir.

Leave a Comment

Müşteri Hizmetlerini Ara