Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti (Arapçaجمهورية السودانCumhûriyyetü’s-Sûdân), Afrika‘nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti Hartum‘dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya‘yla çevrilidir. Nil, Sudan’ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır. Hartum’un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan’ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer.

İnsanların Sudan’da yaşamaya başlaması milattan önce 5000 yılına kadar uzanır.[2] 1,886,068 km2‘lik yüzölçümü ile dünyanın en büyük 16. ülkesidir. Ülkenin, 2011 yılında Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye ayrılmasından sonra yüzölçümü bakımından Afrika‘nın en büyük ülkesi olma özelliğini Cezayir‘e kaptırmıştır. Nüfus bakımından 30.9 milyonluk nüfusuyla dünyada 40. sıradadır. Ayrıca başkenti ile en büyük şehrinin birbirine en yakın olduğu ülkedir. (Hartum (başkent) – Omdurman (en büyük şehir) arası uzaklık : 150 metre). Bunun nedeni iki şehri ayıran engelin Nil Nehri olmasıdır.

Özellikle 1980 sonrasında uzun çatışmalara sahne olan Sudan’ın insani alanda kanayan pek çok yarası bulunmaktadır. Güney Sudan’ın bölünmesinden sonra başlayan Güney Kurdufan sorunu ve 2003 yılından beri devam eden Darfur krizi insani alanda barınma, gıda, temiz suya ulaşım gibi insani sorunlar doğurmaktadır. Yıllardır devam eden Darfur krizi nedeniyle iç göçler yaşanırken, Darfur’da büyük şehirlerin etrafında kamp alanları oluşmaktadır. Sağlık, eğitim, gıda güvenliği sorunlarının ön plana çıktığı bu kalabalık kamplarda insanlar dışardan yardım bekleyerek hayatlarını geçirmektedirler. Darfur’dakine benzer kamp alanları ülkenin doğusunda da bulunmaktadır. Kesele şehri ve onun etrafına konuşlanan bu kamplar Eritre’deki baskı ve zulümden kaçan insanları ağırlamaktadırlar. 90’lardan beri varlığını sürdüren bu kamplar da benzer şekilde temel hizmet noktasında dışarıdan gelen yardımlara muhtaçtır. Ülke genelinde sıtma ile mücadele, körlükle mücadele gibi sağlık sorunlarının yanında temiz suya ulaşım da Nil yatağı dışındaki kırsal alanlarda oldukça güçtür.

Hartum gibi büyük şehirlerde ise işsizlik oranları özellikle sosyo-ekonomik durumu geri olan kenar semtlerde oldukça fazladır. Genç işsiz kitlelerin bulunduğu bu kenar semtlerde düşük gelir seviyesine bağlı olarak barınma, gıda temini ve suya ulaşım hususlarında zorluklar yaşanmaktadır.      

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.