Kompleks yapılar genellikle küçük bileşenlerden veya yapı taşlarından oluşur. Örneğin, kereste, tuğla, kapı ve pencere gibi daha küçük parçaların kombinasyonu ile bir ev inşa edilmiştir. Canlı organizmalar aynı şekilde inşa edilir; onların molekülleri daha küçük moleküller ve atomlardan oluşur. 

Adenin hayatı için önemli bir yapı taşıdır. Adenin, deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asitte (RNA) bulunan dört azotlu bazdan biridir. DNA ve RNA, insanlar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve birçok mikroorganizma da dahil olmak üzere her canlı canlının genetik kodunu içerir. Adenin bu moleküllerin nükleik asit bölümünü stabilize etmeye yardımcı olur. Ek olarak, adenin, adenozin trifosfat (ATP), hücrelerde çalışma için gerekli enerjiyi taşıyan bir molekül.