Paştunlar Afganistan’ın en büyük etnik grubu olup nüfusun % 42’sini oluştururlar. Tacikler % 27, Hazaralar % 9, Özbekler % 9, Aymaklar % 4, Türkmenler % 3, Beluciler % 2 oranında yer alırlar. Paştuca ve Farsçanın (Dari) lehçesi Afganistan‘da en çok konuşulan diller olup ülkedeki iki resmî dildir.

Afganistan, resmî adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti Orta Asya‘da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülkedirOrta Asya‘da bulunur; ama etnik ve kültürel bağlarından dolayı bazı kaynaklar tarafından Orta Doğu‘da kabul edilir. Doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde TürkmenistanÖzbekistan ve Tacikistan, doğuda da ufak bir sınırla Çin ile çevrilidir.