Mbutiler veya BambutilerAfrika‘nın Kongo bölgesinde yaşayan birçok yerlipigme grubundan biridir. Dilleri, Nil-Sahra dil grubunun bir alt grubu olan Orta Sudan dillerine ve aynı zamanda Bantu dillerine aittir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti‘nin kuzey ve kuzeydoğu kısmının 70.000 km2‘sini kapsayan Ituri tropikal yağmur ormanlarında yaşamaktadırlar.