AltaylarTürk halklarından biridir. Çoğunluğu Sibirya’daki Altay Cumhuriyeti ve Altay Kray’da yaşar. Tuva ve Moğolistan’da yaşayan Altaylar da vardır. Altaylar, TeleütlerTelengitlerKara TatarlarOyratlar gibi farklı adlarla da anılmışlardır.