Aymak (Moğolca: Аймаг,  [[æːmɑ̆ɡ̊]]), Türkçe ve Moğolca dillerinde kullanılan bölge ve toplumu ifade eder terim.

Türk ve Moğol kökenli bir topluluk olan Aymaklar ülkenin yaklaşık yüzde 4’ünü teşkil ediyor. Afganistan’ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde yaşayan Aymaklar farklı kabile ve gruplardan müteşekkil. Aymaklar arasında zamanla Hazaralaşanlar ve Peştunlaşanlar da bulunuyor.

Aymaklar ülke siyasetinde görünür bir yere sahip değildir.