Azeriler,[24] Azerbaycan Türkleri[25][26] ya da Azerbaycanlılar,[27][28] Kafkasya ve İran platosu arasındaki geniş arazide yaşayan bir Türk halkı.[29] En büyük nüfusu İran Azerileri oluşturur.[30]

1813’te Gülistan Antlaşması ve 1828’de Türkmençay Antlaşması ile Aras Nehri‘nin kuzeyi Rus İmparatorluğu‘nun egemenliği altına girmiş ve Azeriler ikiye bölünmüştür. Bir uluslararası sınırın her iki tarafında yaşamalarına rağmen Azeriler tek bir etnik gruptur.[31]AzericeTürk dil ailesinin Oğuz grubuna ait bir dildir ve aynı aileden olan TürkmenceKaşkayca ve Türkiye Türkçesi (Irak Türkmenleritarafından konuşulan şive dahil olmak üzere) ile karşılıklı anlaşılabilirliğe sahiptir.[32] Azerbaycan’daki Azeriler genellikle daha ılıman, İran’dakiler ise daha dindar Müslümandırlar. Azerbaycan’ın 1991’de Sovyetler Birliği‘nden bağımsızlığından bu yana Türk köklerine yönelik yoğun bir ilgi ve milliyetçi düşünce akımı başlamıştır.