Bügdüz boyuOğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud‘a göre Divân-ı Lügati’t-Türk‘teki yirmi iki Oğuz bölüğünden sekizincisi; “Bügdüz”lerdir. Belgeleri şudur : [1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Reşideddin’deki bölümde bu boya mensup Kuzucu adlı bir beyden bahsedilir. Kuzucu aynı yerde son Oğuz yabgusu Ali-Han’ın, oğlu Şah-Melik’in atabeği olarak geçer.