Çekler, çoğunluğu anayurtları olan Çek Cumhuriyeti‘nde yaşayan Batı Slav halkıdır. Bir Batı Slav dili olan Çekçe konuşan halk, Çek Cumhuriyeti’ne komşu Slovakya‘nın halkı olan Slovaklar ile etnik ve dilsel açıdan yakından ilişkililerdir.

Çek etnik grubu, Batı Slav alt grubunun bir parçasıdır. Batı Slavları, Doğu Germen kabileleri göç döneminde bu bölgeden ayrıldıktan sonra Orta Avrupa’ya yerleşen erken Slav kabilelerinden köken alırlar. Çeklerin Batı Slav kabilesi göç döneminde Bohemya bölgesine yerleşti ve buradaki Kelt ve Germen topluluklarına asimile oldular. 9. yüzyılda, Svatopluk I altındaki Büyük Moravya’nın bir parçası olan Přemyslid hanedanının altında Bohemya Dükalığı’nda bir prenslik oluşturdular.