Çinliler; çoğunlukla soy, etnisite, uyrukluk, vatandaşlık veya diğer bağlılık vasıtasıyla Çin ile ilişkili çeşitli kişiler veya gruplardır.

Hem Çin sınırları içerisinde çeşitli gruplar hem de bu bölgede soyu olan insanlar “Çinliler” olarak tanımlanabilir.

Çin’deki en büyük etnik grubunu oluşturan Hanlar, sıkça “Çinliler” ya da “etnik Çinliler” olarak tanımlanır.Hanlar diğer ülkelerde de nüfusun çoğunluğunu ya da nüfusun büyük bir azınlığını oluşturur, ve küresel insan nüfusunun %19 kadar büyük bir oranını oluşturabilir.