Deoksiribonükleik Asit yani kısaca DNA bizim kendimize has genetik kodumuzu taşıyan bir nükleik asit molekülüdür. Dünyamızda insalık bu durumu kısaca DNA diye adlandırmasının açıklaması budur. Dna derken bir molekülden bahsettiğimizi unutmayalım.

  • Vücudumuzdaki proteinleri oluşması için gerekli olan bilgileri taşırlar.
  • Bütün Genımlar DNA olarak kısaltılan deoksiribonükleik asit’ten oluşur.
  • DNA ise 4 farklı yapıtaşından meydana gelir. Bunlar ise Adenin (A), Timin (T), Sitozin (C) ve Guanin (G)’dir.
  • Bu 4 bazın sıra ile arka arkaya gelmesi (dizi) canlının genetik kodunu oluşturur.
  • Dna karşılıklı gelen çift zincirden oluşmaktadır.
  • Her bir zincir ise bu 4 adet bazın uzun uzun dizilerinden oluşur.
  • Dna’da kendine özgü bir merdivenvari bir sarmal yapı vardır. Bunun adı “Double-Helix’dir.”
  • Bu kıvrılmış merdiven yapısının basamaklarını oluşturmak için bu 4 baz belli bir formda karşı karşıya gelirler. Bir zincirin karşısındaki zincire komplementer (tamamlayıcı) zincir denir.