Hücrelerin içerisinde hücrelerin ve bizim hayatta kalmamız açısından önemli birçok yaşamsal aktivite gerçekleşir. Bu aktiviteler (sinyal yolakları); çok sayıda protein ve metabolitler arasında gerçekleşir. Sinyal yolaklarında görev yapan proteinler ve enzimler ise genlerden alınan bilgiye göre sentezlenir. Herhangi bir yolakta görev yapan proteinler, enzimler ya da genlerden herhangi birinde meydana gelen bozukluk hastalığa yol açar. Karşılaştığımız hastalığın, hangi yolakta görev yapan hangi gen ya da proteinden kaynaklandığını nasıl bilebiliriz? Bu noktada biyoinformatik adlı bilim dalı devreye girer.