Çingeneler hiçbir zaman homojen bir grup oluşturamamışlar. Avrupa’da farklı biçimlerde isimlendirilmektedirler. Bunlardan bazıları: Yunanistan’da Thingani, Atzinganoi; Fransa’da Gitan, Manouches, Tzigane, Saracens ve Çek bölgesi Bohemya’dan göçenlere  Bohem, Bohemian; İtalya’da  Cadegipti, Cingali, Cinguli, Zingari, Zingaro, Zingatelle; Macaristan’da Cigány, Ciganyok, Pharaones “Firavun’un halkı”; Çek Cumhuriyetin’de Cikan; İngiltere’de Gypsy; İspanya’da Gitano; İsveç’te Zigenare; Almanya’da Zigeuner, Sinti; kutsal kitaplarda ve tarihi din kayıtlarında  Gıptı, Kıpti şeklindedir.