Kalıtım şifrelerinin çözülmesinden çok fazla geçmeden (sadece 20 yıl) biliminsanları şifrelerimizde soyu tükenmiş bir akrabamız olan Neandertal insanının izlerini buldular.

Science dergisinin 7 Nisan tarihli sayısında yayımlanan Neandertal genomu ön taslağının Dünyanın farklı bölgelerinden insanların genomlarıyla karşılaştırılması, Afrikalılar dışında tüm insanların yüzde 1 ile 4 arasında değişen oranlarda Neandertal geni taşıdığını ortaya koydu.

Kısa süre öncesine kadar bu iki insan türü arasında döl (dolayısıyla gen) alışverişi olmadığına inanılıyordu.