HakaslarSayan dağlarından kuzey denizine doğru Yenisey Nehri boyunca uzanan bölgede oturan göçebe Türk boylarına denir. Hakaslar, Abakan TürkleriYenisey KırgızlarıMinusinsk Tatarları veya Abakan Tatarları gibi değişik adlarla da anılmışlardır.