Hırvatlar Balkanlar‘da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Hırvatçayı konuşan ve çoğu KatolikHristiyan dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır.

Hırvatistan nüfusunun % 78,1’ini Hırvatlar, % 12,2’sini Sırplar, % 0,9’unu Boşnaklar (müslümanlar), % 0,5’ini Macarlar, % 0,4’ünü İtalyanlar ve % 0,5’ini de Slovenler oluşturur (Hrvatski Leksikon, I, 465). Ülkenin resmî dili Hırvatça’dır. Din bakımından büyük çoğunluğu Katolikler meydana getirir (% 76,5). İkinci sırada % 11,1’lik oranla Ortodokslar gelir. Müslümanların oranı ise % 1,2 kadardır.