Penn State Üniversitesi’nden biliminsanları, sentetik hücreler üzerinde yaptıkları yeni çalışmayla bu tür hücreler için yeni özellikler geliştirdiler. Buna göre, biyouyumlu ve enzimatik olarak aktif olan protokoller oluşturmak artık mümkün.

Canlı hücrelerin laboratuvarda yetişmesi zordur, bu nedenle araştırmacılar bazen sentetik hücrelerle çalışabilirler. Ancak bu tür hücreler, gerçek hücre özelliklerine sahip olmadıkları için araştırmalar sırasında çeşitli kısıtlamalarla karşılaşılır.