Hücregenetikçilerin çoğu büyüklüğüne, şekline ve kollarının bant desenine bakarak bir kromozomu tanımlamakta ustadır. Yine de belirli bazı kromozomları ve onların bölgelerini saptamak, bu yapılar için bilimciler tarafından ortak olarak kullanılan bir adlandırma sistemi olmadığı sürece pek işe yaramaz. İşte kromozom haritalamanın sahneye çıktığı yer de tam burasıdır.

Günümüzde, dünyanın her yanındaki araştırmacılar, düzenli olarak güncellenen bir haritalama sistemine güveniyor; bu sistem belirli kromozomların spesifik bölümlerini çok doğru şekilde adlandırmalarına olanak tanıyor. Sistem, uluslararası standartlara uyuyor ve idiogram adı verilen şematik diyagramların kullanımı etrafında şekilleniyor. Idiogramlar, kromozom üzerinde genlerin konumlarını belirlemede kullanışlı olan resimsel bir referans noktası sağlıyor; ayrıca, çok sayıda kromozom bozukluğu ile ilişkilendirilen çeşitli anormalliklerin belirlenmesine olanak tanıyor. Dahası idiogramlar, bilim camiasının üyelerinin, hızlı ve net yorumu mümkün kılan evrensel bir sözcük dağarcığı yoluyla, İnsan Genomu Projesi gibi önemli kaynaklara atıf yapabilmesini sağlıyor.