Teoride, X kromozomu inaktivasyonu sırasında gerçekleşecek iki olası mekanizma vardır:

  • İlk olarak, aktif kalacak olan X kromozomunun seçimi,
  • ya da inaktive edilecek olan X kromozomunun seçimi.

Bilim adamları bunu üçlü X sendromu üzerine çalıştıktan sonra keşfetti. Bu, ekstra bir X kromozomunun (XXX) varlığı ile kendisini gösteren genetik bir hastalıktır.

Bu sendromdan şikayetçi insanlarda, X kromozomlarından ikisi rastgele inaktive olur. Bu da, kromozomal inaktivasyon sürecini düzenleyen mekanizmanın aktif kalacak olan X kromozomunun seçimine dayandığı teorisini destekler.