Kaçarlarİran’da yaşamakta olan bir Azerbaycanlı Türk kabilesi.[1] 1970 yılında sayıları 25 bin civarındaydı.

Moğollar zamanında İran ve Suriye arasındaki yerleri kendilerine yurt eden Kaçarlar, sonraları Azerbaycan ve Türkmenistan‘a göçmüşlerdi. Azeri Türklerinin etnik yapısının oluşumunda Kaçarlar da payı vardır.[2]

İran‘ın siyasi hayatında önemli yere sahip olmuşlardır. Kızılbaş kabilesinden olan Kaçarlar UstacluŞamluBaharlu , Beğdili ve Afşar gibi diğer 7 kabile ile beraber Safevi Devleti‘nin kurulmasına yardım etmişler. Safevi Hanedanı zamanında Karabağ ve Revan‘da Kaçarlar egemen idi. I. Abbas (1587-1628) Kaçarları Azerbaycan’dan çıkarıp, Esterabad’a götürdü ve bunların bir kısmını orada yerleştirdi. Bir kısmını da Türkistan’ın Merv taraflarında yerleştirdi.