İtalyanlar (İtalyancaItaliani), anayurt İtalya başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde yaşayan bir Latin ulusudur.

Gumilëv’e göre ise İtalyan etnosunu oluşturanlar, henüz Roma İmparatorluğu döneminde Lombardiya‘ya yerleşen Suriyelilerin torunlarıdır.[13]

talya tarihiİtalya yarımadasında yaşayan halkların antik çağlardan başlayarak günümüze kadar ulaşan tarihini kapsar.

İtalya’nın Magna Grecia (Büyük Yunan kültürü) ve Etrüsklerle başlayan tarihi, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu döneminde Bütün Akdeniz bölgesine egemen olmuş, Rönesans döneminde Avrupa sanatı, kültürü ve felsefesine damgasını vurmuştur. Orta Çağ ve Yeni Çağ boyunca kent devletler tarafından yönetilen İtalya ancak 1861 yılında birleşerek çağdaş anlamda bir devlet haline gelmiştir. NATOABOECD gibi örgütlerin kuruldukları tarihlerden beri üyesi olan İtalya günümüzde Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır.