Karadağ (Karadağca Crna Gora (yardım·bilgi)Црна Гора), Balkanlar‘da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında HırvatistanBosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica‘dır (eskiden Titograd). Anayasasında Karadağ “demokratik, refah ve çevreci bir ülke” olarak tanımlanır.