Karkın boyuOğuz Kağan Destanı‘na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan‘ın oğlu Yıldız Han‘ın soyundan geldikleri kabul edilir. Akkoyunlu ve Dulkadiroğulları bu boydan gelmektedir. Karkın “Taşkın ve doyurucu” anlamındadır.

Karkınlar, Kaşgarlı’nın bazı hususlarda diğer boylara uymadıkları ve Halac şeklinde ayrı bir ad taşıdıklarını söyliyerek listesine almadığı iki boydan biri görünüyor. Fakat bu husus ne olursa olsun Karkın boyu Oğuzların tarihinde mühim rol oynamış bir teşekküldür. XVI. yüzyılda Anadolu’da bu boya ait 62 yer adı tesbit edilmiştir ki, bunlar İle Karkın boyu, listede beşinci sırada yer almıştır. Bu boy defterlerde Karkmdan başka Garkın, Korkun ve Kargım gibi imlalarla da yazılıyor.