Kmerler  Güneydoğu Asya‘da yaşayan bir halk topluluğudur. Günümüzde Kamboçya nüfusunun yaklaşık ℅90’ını oluştururlar.

Kmerler, MonKhmer dil ailesinden Kmer dilini konuşurlar. Günümüzde yaşadıkları bölgelere, ataları çok eski tarihlerde kuzeyden ya da batıdan göç etmişlerdir, VI.-XV. yüzyılları arasında Khmer İmparatorluğu‘nu kurup, görkemli bir mimarlık geliştirmişlerdir. Genellikle pirinç tarımıyla uğraşır, bambu ve saman çatılı kulübelerden oluşan evlerde yaşarlar. Theravada Budacılığına bağlı olmakla birlikte, ruhsal güçlere ve cinlere ilişkin budizm öncesi inançların çeşitli yönlerinide korumuşlardır.