Kırım Tatarları ya da Kırımlılar (Kırım Tatarcasıqırımtatarlar, qırımlar), anayurtları Karadeniz‘in kuzeyindeki Kırım yarımadası olan Türk halkıdır, Kırım’nın tamır halkı. 1783’te Kırım Hanlığı’nın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti‘ne zorunlu göçe tabi tutulmuşlar ve kendi vatanlarında azınlığa düşmüşlerdir. SSCB döneminde Stalin‘in emriyle 18 Mayıs 1944’te sürgüne uğrayarak nüfuslarının yarısını yitirmişlerdir. SSCB’nin yıkılmasıyla sürüldükleri topraklardan Kırım’a geri dönen halk, Ukrayna‘nın ana Müslüman unsurunu teşkil eder.