Kuzey İtalya Coğrafi Bölgesi (İtalyancaItalia settentrionale veya sadece İtalyancaNord) resmi-idari bir niteleme olmayıp, geniş kapsamlı kültürel, tarihsel ve coğrafi bir tanımlamadır. İtalya‘nın coğrafi olarak kuzey kısmında bulunan coğrafi alanları ihtiva eder. İtalyan İstatistiksel Enstitüsü (ISTAT) tarafından kullanılan, İtalya’nın beş resmi istatistiksel bölgesinden biridir.

Kuzey ve Güney İtalya çizgisi Roma baz alınarak çizilir. Ancak güneyinde de olsanız, kuzeyinde de olsanız, Roma’da da olsanız en sık duyacağınız kelimedir, “Alloraaa…” İşte bu bağırtıyı duyduğunuz zaman anlamını bilmeseniz de “Hoş geldiniz İtalya’ya” olarak kabul edebilirsiniz.