Macarlar, ağırlıklı olarak Macaristan‘da, ayrıca azınlık topluluklar halinde Orta Avrupa‘da yaşayan ve Fin-Ugor dil ailesine bağlı Macarcayı konuşan halktır.

Macarların atalarının büyük çoğunluğu Ural-altay/Fin-Ugor kavimleri‘nden olan Hun-Ugor kavimleridir. Daha sonra Hint Avrupa grubundan olmayan bu Ugor kavimlerine Hunlardan bazı boylar karışmıştır. Karışan bu üç kavim, Hazarlar‘ın egemenliğini kabul etmiştir.

Dünya çapında tahmini 14.2-14.5 milyon etnik Macar ve onların torunları vardır ve bunların yaklaşık 9.6 milyonu bugünkü Macaristan’da yaşamaktadır. Yaklaşık 2,2 milyon Macar, Trianon Antlaşması’ndan önce Macaristan Krallığı’nın bir parçası olan ve şu anda Macaristan’ın yedi komşu ülkesi olan Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya’nın bir parçası olan bölgelerde yaşamaktadır.